12 กุมภาพันธ์ 2562 กาญจนาภิเษกค่าฝุ่นยังพุ่ง-ลำปางวิกฤตหนัก

ที่มา: https://www.innnews.co.th/social/news_318178/

กรมควบคุมมลพิษรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ประจำวันวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 พบว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล คุณภาพอากาศอยู่ในระดับคุณภาพดีมากถึงคุณภาพปานกลาง โดยพื้นที่สีฟ้าหรือคุณภาพดีมาก 13 จุด สีเขียวหรือคุณภาพดี 6 จุด และสีเหลืองหรือคุณภาพปานกลาง 1 จุด คือริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน ขณะที่สถานการณ์คุณภาพอากาศพื้นที่ทั่วประเทศ พบว่าคุณภาพอากาศอยู่ในระดับคุณภาพดีมากถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยสารมลพิษทางอากาศที่ตรวจพบเกินมาตรฐานได้แก่ ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ตรวจพบค่าระหว่าง 9 – 140 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกินมาตรฐานที่บริเวณตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น, ตำบลเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน, ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน, ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา, ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง, ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง, ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง, ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง, ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังวหัดลำพูน, ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่, ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ตรวจพบค่าระหว่าง 24 – 165 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกินมาตรฐานที่บริเวณตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง, ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง, ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง, ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง, ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี, ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่